Personuppgifter och lagring av uppgifter

Personuppgiftslagen – PuL

Sveriges Kommuner och Landsting är skyldigt att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter som behandlats i strid med lagen (28 § PuL). Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej, och vilka uppgifter som i så fall behandlas (så kallat registerutdrag, 26 § PuL)

När du skapar ett konto i Sveriges Kommuner och Landstings verktyg Prioriteringsstödet lagras angiven e-postadress för administration av inloggning i syfte att spara användarens egen data för skapande av diagram. När administratören raderar ditt konto (på din uppmaning) så raderas all information. Ingen kan komma åt någon annans information/diagram.

SKL är personuppgiftsansvarig

Om besökare önskar information om vilka uppgifter SKL behandlar om dig, kan du skicka en skriftlig – av dig undertecknad - begäran till SKL på nedanstående adress. Till samma adress kan du begära radering av inloggningsuppgifter.

Sveriges Kommuner och Landsting
Att: Lena Svensson, plan 10.
118 82 Stockholm.

Du kan läsa mer om personuppgiftslagen på Datainspektionens webbplats.

Datainspektionen

Kakor (cookies)

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.

Kakor som webbplatsen använder

Nedan följer en redovisning av de kakor som används på vår webbplats. Om det finns några felaktigheter eller om du har några frågor kring de kakor som används på den här webbplatsen kan du kontakta oss.

__RequestVerificationToken – hindrar förfalskning för formuläret- finns kvar under sessionen = försvinner när browsern (webbläsaren) stängs ned. ASPXAUTH – används av applikationen för att kontrollera att användaren är inloggad - finns kvar i 48 timmar.

Gå till logga in