Vilken e-post kan jag registrera?

Du som är medlem i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kan registrera ett konto och börja arbeta direkt. Följande e-postadresser godkänner systemet automatiskt:

  • - namn.efternamn@kommun.se
  • - namn.efternamn@landsting.se
  • - namn.efternamn@region.se
Om du är medlem i SKL men saknar giltig e-postadress enligt ovan, kontakta oss för manuell hantering och skapande av konto: uppfoljningsguiden@skl.se.

Gå till logga in